JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I NACRTU ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
petak, 23 decembar 2016 11:02

Poštovane kolege,

Na sajtu Ministarstva zdravlja RS objavljen je Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti i Nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju. Javna rasprava o Nacrtu zakona biće sprovedena u periodu od 26. decembra 2016. godine do 24. januara 2017. godine.

Kako je data mogućnost dostavljanja primedbi, predloga, inicijativa, komentara i sugestija, molimo Vas da se detaljnije informišete na: www.zdravlje.gov.rs

Raspored javnih rasprava u gradovima Srbije objavljen je na sajtu Ministarstva zdravlja RS.

S poštovanjem,

Dr sc. med. Slavica Cimbaljević
Direktor
Komore biohemičara Srbije

Poslednje ažurirano ( petak, 23 decembar 2016 12:03 )
 
POČETAK RADA INFORMACIONOG SISTEMA
četvrtak, 20 oktobar 2016 15:09

Poštovanе koleginice i kolege,

Informacioni sistem na kome se u Кomori intenzivno radi proteklih meseci počinje sa radom. Na Vaše е-mail adrese dobićete od Кomore obaveštenje o načinu registracije i pristupu Vašim podacima. Obaveštenja će stizati sukcesivno kako se budu kompletirali podaci u Informacionom sistemu tako da nije moguće da svi članovi istovremeno dobiju obaveštenja.

Nadamo se da će ovaj način rada dati dobre rezultate i omogućiti Vam da uz velike obaveze koje imate u svakodnevnom radu na pristupačniji način uspostavite komunikaciju sa Vašom Komorom. U cilju unapređenja daljeg rada sve Vaše sugestije su dobrodošle.

Uz srdačne pozdrave,
Dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.
Direktor Komore biohemičara Srbije

Poslednje ažurirano ( četvrtak, 20 oktobar 2016 15:12 )
 
RAD KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE U OKVIRU MEDICINSKOG FORUMA
utorak, 04 oktobar 2016 18:56

Poštovane koleginice i kolege,

Intenziviran je rad na izradi Nacrta o izmenama i dopunama Zakona o komorama zdravstvenih radnika, na nivou Radne grupe formirane od strane Ministra zdravlja RS, a čije članove čini predstavnik Ministarstva zdravlja, državni sekretar Prof. dr Berislav Vekić i Direktori komora zdravstvenih radnika. Sve predloge koje uputi Upravni odbor Komore biohemičara Srbije (KBS), Komisija za stručna pitanja KBS kao i članovi KBS, Direktor KBS će zastupati u okviru navedene Radne grupe.

Takođe od jula 2015. godine Komora biohemičara Srbije aktivno učestvuje u radu Medicinskog foruma, gde su uz saradnju sa ostalim komorama zdravstvenih radnika formirani predlozi za izmenu i dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji su upućeni Ministarstvu zdravlja. Rad Komore biohemičara Srbije u okviru Medicinskog foruma se nastavlja uz planiranu još intenzivniju saradnju.

Direktor Komore biohemičara Srbije
Dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.

Vidi detaljnije: Dopis od predsednika Asocijacije zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije (PDF)


Poslednje ažurirano ( sreda, 05 oktobar 2016 00:04 )
 
REDOVNE SEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KBS
petak, 09 septembar 2016 13:15

Poštovane koleginice i kolege,

Upravni odbor (UO) i Nadzorni odbor (NO) Komore biohemičara Srbije (KBS) su na svojim redovnim sednicama održanim dana 07. 09. i 08. 09. 2016. godine, a shodno godišnjem planu rada, razmatrali rad i poslovanje KBS u prvih osam meseci tekuće godine.

UO KBS je analizirao aktivnosti koje je KBS preduzela u skladu sa odlukama donetim na prethodnim sednicama UO. Na ovoj sednici, pored detaljnih izveštaja predsednika UO i direktora KBS i o velikom broju uspešno ostvarenih aktivnosti Komore biohemičara u prethodnom periodu, akcenat je dat na poboljšanje organizacije Stručne službe KBS, koju po Statutu KBS utvrđuje UO Komore, na predlog direktora Komore. Razmatrani su predlozi u cilju iznalaženja najboljeg rešenja da se način pružanja pravne pomoći Komori biohemičara, koja je neophodna za svakodnevni rad, održi ali i unapredi u sledećem periodu. Kako je za zakonitost rada Stručne službe Komore odgovoran direktor Komore biohemičara, UO KBS je izrazio punu podršku predlozima direktora KBS.

NO KBS je u skladu sa ovlašćenjima predviđenim Zakonom o komorama zdravstvenih radnika i Statuta KBS, na sednici održanoj 08. 09. 2016. obavio detaljnu kontrolu poslovanja KBS i unutrašnji nadzor nad radom Komore. Izrazivši zadovoljstvo zbog načina rada i racionalnog finansijskog poslovanja, doneo je zaključak da se u narednom periodu sve aktivnosti usmere ka modernizaciji rada KBS, preusmeravanju raspoloživih sredstava na uvođenje i održavanje informacionog sistema koji će KBS još više približiti svojim članovima.
Data je preporuka ka daljoj štednji i ekonomičnom poslovanju zbog budućih aktivnosti Komore. Takođe, u potpunosti su podržani predlozi direktora KBS vezani za organizaciju Stručne službe KBS u narednom periodu.

Direktor KBS koristi i ovu priliku da se zahvali predsednicima i članovima organa KBS na angažovanju koje je visoko profesionalno i posvećeno, mada je u smislu finansijske nadoknade  volontersko.

Predsednik UO KBS
Prim. dr. sc Tatjana Vodnik s.r.

Predsednik NO KBS
Prof. dr Tatjana Cvetković s.r.

Direktor KBS
Dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.

 
«StartPrethodni12345678910SledećiKraj»

Strana 1 od 16