PREDLOZI ZA DOPUNU PRAVILNIKA O POKAZATELJIMA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
utorak, 04 april 2017 11:29

Poštovane koleginice i kolege,

U okviru rada na izmeni i dopuni Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite dana 16. 03. 2017. godine godine održan je sastanak predstavnika Komore biohemičara Srbije i predstavnika Institutu za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", na kome su razmotrena ključna pitanja vezana za kvalitet rada kliničko-biohemijskih laboratorija i dogovorena buduća saradnja.

Predlozi koji su formirani na nivou Komore biohemičara Srbije, radom Radnog tela za izmenu i dopunu Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite i Komisije za stručna pitanja Komore biohemičara Srbije, upućeni su Institutu za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

Vidi detaljnije: Dopis direktoru Batuta, Predlog pokazatelja kvaliteta za dopunu Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS, br. 49/2010), Tabela predloga kvaliteta indikatora medicinske biohemijske laboratorije.

S poštovanjem,

Prim. dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.

Direktor
Komore biohemičara Srbije
Poslednje ažurirano ( utorak, 04 april 2017 11:34 )
 
PRAVILNIK O POKAZATELJIMA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
petak, 17 mart 2017 18:20

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da je u toku rad na izmeni i dopuni Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite („Sl. Glasnik RS“, br 49/2010). Uviđajući značaj dopune Pravilnika sa pokazateljima kvaliteta koji se odnose na rad medicinskih laboratorija u oblasti struke biohemičara, na nivou Komore biohemičara Srbije je odlukom Skupštine na V sednici održanoj dana 23.02.2017. godine, formirano Radno telo za izmenu i dopunu Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite.

Pozivamo Vas da uzmete učešće i uputite predloge za izmenu i dopunu Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite Komori do petka 24.03.2017.godine.

Svi pristigli prelozi biće razmotreni od strane Radnog tela za izmenu i dopunu Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite i kao i od strane Komisije za stručna pitanja Komore biohemičara Srbije, a usaglašeni predlozi biće upućeni Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“.

Uz srdačne pozdrave,
Prim. dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.

Direktor
Komore biohemičara Srbije
 
PREDLOZI KBS U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da je Komora biohemičara Srbije uzela aktivno učešće u Javnoj raspravi u vezi Nacrta Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju. U periodu trajanja Javne rasprave, Кomori biohemičara Srbije se obratio veliki broj članova sa predlozima i sugestijama. Svi predlozi su razmotreni od strane organa komore nakon čega je formiran sažetak predloga koji je upućen Ministarstvu zdravlja RS, kao i predlog da se u procesu izrade Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, pri formiranju Radnih grupa Ministarstva zdravlja RS uvrste i predstavnici komora zdravstvenih radnika.

Vidi detaljnije: Dopis i Predlozi KBS upućeni Ministartsvu zdravlja RS

Ovakav način saradnje i komunikacije članova Komore i organa Komore nastaviće se i u narednom periodu. Upućujem poziv svima Vama, članovima Komore, da i dalje aktivno učestvujete u radu Кomore upućivanjem predloga koji bi doprineli unapređenju i boljem uređenju oblasti biohemije, a koje će Кomora biohemičara Srbije dalje zastupati.
Ponovo se pokazalo da su interesi svih nas koji radimo u laboratorijama zajednički nezavisno da li smo lekari ili farmaceuti, te je od izuzetnog značaja da svi zajedno radimo na unapređenju struke, kao i na očuvanju i jačanju naše komore.
Zahvaljujem se svima koji su učestvovali u javnoj raspravi i nadam se da će Ministarstvo zdravlja RS uvažiti naše predloge.


Srdačan pozdrav,

Dr sc. med. Slavica Cimbaljević    
Direktor Кomore biohemičara Srbije
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I NACRTU ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
petak, 23 decembar 2016 11:02

Poštovane kolege,

Na sajtu Ministarstva zdravlja RS objavljen je Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti i Nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju. Javna rasprava o Nacrtu zakona biće sprovedena u periodu od 26. decembra 2016. godine do 24. januara 2017. godine.

Kako je data mogućnost dostavljanja primedbi, predloga, inicijativa, komentara i sugestija, molimo Vas da se detaljnije informišete na: www.zdravlje.gov.rs

Raspored javnih rasprava u gradovima Srbije objavljen je na sajtu Ministarstva zdravlja RS.

S poštovanjem,

Dr sc. med. Slavica Cimbaljević
Direktor
Komore biohemičara Srbije

Poslednje ažurirano ( petak, 23 decembar 2016 12:03 )
 
«StartPrethodni12345678910SledećiKraj»

Strana 1 od 17