PREDLOZI KBS U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da je Komora biohemičara Srbije uzela aktivno učešće u Javnoj raspravi u vezi Nacrta Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju. U periodu trajanja Javne rasprave, Кomori biohemičara Srbije se obratio veliki broj članova sa predlozima i sugestijama. Svi predlozi su razmotreni od strane organa komore nakon čega je formiran sažetak predloga koji je upućen Ministarstvu zdravlja RS, kao i predlog da se u procesu izrade Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, pri formiranju Radnih grupa Ministarstva zdravlja RS uvrste i predstavnici komora zdravstvenih radnika.

Vidi detaljnije: Dopis i Predlozi KBS upućeni Ministartsvu zdravlja RS

Ovakav način saradnje i komunikacije članova Komore i organa Komore nastaviće se i u narednom periodu. Upućujem poziv svima Vama, članovima Komore, da i dalje aktivno učestvujete u radu Кomore upućivanjem predloga koji bi doprineli unapređenju i boljem uređenju oblasti biohemije, a koje će Кomora biohemičara Srbije dalje zastupati.
Ponovo se pokazalo da su interesi svih nas koji radimo u laboratorijama zajednički nezavisno da li smo lekari ili farmaceuti, te je od izuzetnog značaja da svi zajedno radimo na unapređenju struke, kao i na očuvanju i jačanju naše komore.
Zahvaljujem se svima koji su učestvovali u javnoj raspravi i nadam se da će Ministarstvo zdravlja RS uvažiti naše predloge.


Srdačan pozdrav,

Dr sc. med. Slavica Cimbaljević    
Direktor Кomore biohemičara Srbije
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I NACRTU ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
petak, 23 decembar 2016 11:02

Poštovane kolege,

Na sajtu Ministarstva zdravlja RS objavljen je Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti i Nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju. Javna rasprava o Nacrtu zakona biće sprovedena u periodu od 26. decembra 2016. godine do 24. januara 2017. godine.

Kako je data mogućnost dostavljanja primedbi, predloga, inicijativa, komentara i sugestija, molimo Vas da se detaljnije informišete na: www.zdravlje.gov.rs

Raspored javnih rasprava u gradovima Srbije objavljen je na sajtu Ministarstva zdravlja RS.

S poštovanjem,

Dr sc. med. Slavica Cimbaljević
Direktor
Komore biohemičara Srbije

Poslednje ažurirano ( petak, 23 decembar 2016 12:03 )
 
POČETAK RADA INFORMACIONOG SISTEMA
četvrtak, 20 oktobar 2016 15:09

Poštovanе koleginice i kolege,

Informacioni sistem na kome se u Кomori intenzivno radi proteklih meseci počinje sa radom. Na Vaše е-mail adrese dobićete od Кomore obaveštenje o načinu registracije i pristupu Vašim podacima. Obaveštenja će stizati sukcesivno kako se budu kompletirali podaci u Informacionom sistemu tako da nije moguće da svi članovi istovremeno dobiju obaveštenja.

Nadamo se da će ovaj način rada dati dobre rezultate i omogućiti Vam da uz velike obaveze koje imate u svakodnevnom radu na pristupačniji način uspostavite komunikaciju sa Vašom Komorom. U cilju unapređenja daljeg rada sve Vaše sugestije su dobrodošle.

Uz srdačne pozdrave,
Dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.
Direktor Komore biohemičara Srbije

Poslednje ažurirano ( četvrtak, 20 oktobar 2016 15:12 )
 
RAD KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE U OKVIRU MEDICINSKOG FORUMA
utorak, 04 oktobar 2016 18:56

Poštovane koleginice i kolege,

Intenziviran je rad na izradi Nacrta o izmenama i dopunama Zakona o komorama zdravstvenih radnika, na nivou Radne grupe formirane od strane Ministra zdravlja RS, a čije članove čini predstavnik Ministarstva zdravlja, državni sekretar Prof. dr Berislav Vekić i Direktori komora zdravstvenih radnika. Sve predloge koje uputi Upravni odbor Komore biohemičara Srbije (KBS), Komisija za stručna pitanja KBS kao i članovi KBS, Direktor KBS će zastupati u okviru navedene Radne grupe.

Takođe od jula 2015. godine Komora biohemičara Srbije aktivno učestvuje u radu Medicinskog foruma, gde su uz saradnju sa ostalim komorama zdravstvenih radnika formirani predlozi za izmenu i dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji su upućeni Ministarstvu zdravlja. Rad Komore biohemičara Srbije u okviru Medicinskog foruma se nastavlja uz planiranu još intenzivniju saradnju.

Direktor Komore biohemičara Srbije
Dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.

Vidi detaljnije: Dopis od predsednika Asocijacije zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije (PDF)


Poslednje ažurirano ( sreda, 05 oktobar 2016 00:04 )
 
«StartPrethodni12345678910SledećiKraj»

Strana 1 od 16