REDOVNE SEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KBS
petak, 22 septembar 2017 13:46

Poštovane koleginice i kolege,

Upravni odbor (UO) i Nadzorni odbor (NO) Komore biohemičara Srbije (KBS) su na svojim redovnim sednicama održanim dana 11. 09. 2017. godine, u skladu sa svojim nadležnostima a shodno godišnjem planu rada, razmatrali rad i poslovanje KBS u prvih osam meseci tekuće godine.

UO KBS je analizirao aktivnosti koje je KBS preduzela u skladu sa odlukama donetim na prethodnim sednicama UO. Sumiran je rad na izmeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o komorama zdravstvenih radnika, na Pravilniku o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite, Pravilniku o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije, analiziran Rad komisije za bezbednost osnovane Rešenjem Ministarstva zdravlja kao i ostali vidovi saradnje sa Ministartsvom zdravlja RS. Uz pozitivne ocene date su smernice za dalji rad u toku ove godine kao i planiranje aktivnosti za sledeću godinu.

NO KBS je u skladu sa ovlašćenjima predviđenim Zakonom o komorama zdravstvenih radnika i Statuta KBS, na sednici održanoj 11. 09. 2017. obavio detaljnu kontrolu poslovanja KBS i unutrašnji nadzor nad radom Komore. Rad i poslovanje komore je ocenjen pozitivno i iznete su pohvale zbog racionalnog finansijskog poslovanja koje je i neophodno s obzirom na ograničena sredstva kojima komora raspolaže. Date su smernice o daljem ekonomičnom poslovanju uz jačanje aktivnosti i podrške ograncima komore i preporuku da se članovi komore zamole da redovnije ispunjavaju svoje obaveze oko plaćanja članarine.

Direktor KBS koristi i ovu priliku da se zahvali predsednicima i članovima organa KBS na angažovanju koje je visoko profesionalno i posvećeno, mada je u smislu finansijske nadoknade  volontersko, kao i svim članovima KBS koji redovno izmiruju članarinu i blagovremeno dostavljaju sertifikate o KME komori.


Predsednik UO KBS
Prim. dr. sc Tatjana Vodnik s.r.

Predsednik NO KBS
Prof. dr Tatjana Cvetković s.r.

Direktor KBS
Prm. dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.

 
UČEŠĆE KBS U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA
utorak, 19 septembar 2017 11:59

Poštovane koleginice i kolege,

Nakon održavanja okruglog stola „Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama” dana 4. septembra u Palati Srbije u Beogradu, kome je prisustvovala Prim. dr sc. med. Slavica Cimbaljević, direktor Кomore biohemičara Srbije, upućen je predlog da je neophodna dopunа Nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama kako bi se ostvarilo prepoznavanje specifičnosti zdravstvenih radnika, a posebno specifičnosti posla kojim se bave članovi КBS, biohemičari, a to je rad u laboratorijama sa neposrednim kontaktom sa agresivnim i infektivnim materijalima, dežurstva, prekovremeni rad, pripravnost.

Takođe je dat predlog da pri izradi Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta poslodavac obavezno zatraži i mišljenje nadležne strukovne komore.

Vidi detaljnije: Prilog 1, Prilog 2.

S poštovanjem,

Prim. dr sc. med. Slavica Cimbaljević    
Direktor Кomore biohemičara Srbije

Poslednje ažurirano ( utorak, 19 septembar 2017 12:36 )
 
POZIV ZA UČEŠĆE U ISTRAŽIVANJU O UČESTALOSTI, UZROCIMA I POSLEDICAMA NASILNOG PONAŠANJA NAD ZDRAVSTVENIM RADNICIMA
četvrtak, 17 avgust 2017 14:49

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 25.07.2017. godine održan je sastanak Komisije za bezbednost zdravstvenih radnika formirane od strane Ministarstva zdravlja R.S od 18.01.2016.godine, br.rešenja 119/01-26/2016-02 čiji je član i direktor Komore biohemičara Srbije, na kome je predložen set aktivnosti i doneta odluka da se članovima Кomora u državnom i privatnom sektoru na svim nivoima zdravstvene zaštite pošalje Upitnik sa temom bezbednosti zdravstvenih radnika kako bi se utvrdila zastupljenost nasilja, njeni uzroci i posledice i bile predložene što efikasnije preventivne mere, kao i načini sankcionisanja nasilnog ponašanja.

Upitnik o učestalosti, uzrocima i posledicama nasilnog ponašanja nad zdravstvenim radnicima možete naći i popuniti ovde, a isti će Vam biti upućen i putem mail-a.

Molimo Vas da uzmete učešće i odgovorite na Upitnik kako bi se što realnije sagledala bezbedonosna situacija u radnom okruženju članova Komore biohemičara Srbije.

Srdačan pozdrav,

Prim. dr sc. med. Slavica Cimbaljević, s.r.
Direktor Komore biohemičara Srbije,
Član Komisije za bezbednost zdravstvenih radnika
Poslednje ažurirano ( petak, 18 avgust 2017 09:00 )
 
PRIJAVA NASILJA NAD BIOHEMIČARIMA
petak, 11 avgust 2017 17:50

Poštovane koleginice i kolege, od danas preko internet stranice Komore biohemičara Srbije možete da podnesete onlajn Prijavu nasilja na radnom mestu.

Komora biohemičara Srbije će nastaviti rad na tekućim preventivnim merama kao i zalaganje za izmenama zakonske regulative kako bi se smanjila pojava fizičkog i verbalnog nasilja nad zdravstvenim radnicima. Cilj nam je da članovi komore imaju osećaj bezbednosti i sigurnosti na svom radnom mestu i da na taj način mogu da se na najprofesionalniji način posvete obavljanju svojih poslova, uz uspostavljanje međusobno poverljivog odnosa pacijent- zdravstveni radnik.

Direktor Komore biohemičara Srbije
Prim. dr sc. med Slavica Cimbaljević

Vidi detaljnije: PRIJAVA NASILJA NAD BIOHEMIČARIMA

 

Poslednje ažurirano ( petak, 11 avgust 2017 19:37 )
 
«StartPrethodni12345678910SledećiKraj»

Strana 1 od 18